Wie we zijn

Magnificat bestaat uit een team van enthousiaste medewerkers die zich ieder met hun eigen kwaliteiten inzetten voor gemeenten en zorgaanbieders. Met onze verschillende achtergronden en expertises halen we het beste uit onszelf en elkaar. Met gemeenten en zorgaanbieders werken we aan het verbeteren van de zorg op allerlei terreinen, zodat cliënten, medewerkers en organisaties beter tot hun doel kunnen komen. Gezamenlijk, omdat het hart voor zorg en mensen ons bindt. 


Ferdinand Nauta

Oprichter – (voormalig) Algemeen Directeur

Ferdinand was een man met hart voor zorg en mensen. In 2007 maakte Ferdinand met zijn vrouw Dora de start met Magnificat. Met het delen van kennis wilde hij de zorg zowel transparant als beheersbaar maken voor instellingen. Zijn doel was dat de zorg voor mensen centraal bleef staan. Met Magnificat zocht hij gepassioneerd naar oplossingen, zo nodig buiten de standaard kaders. Vol levenslust heeft hij zijn adviezen en inzichten gedeeld en genoten van al de contacten.


Dora Nauta Edink

Algemeen Directeur

Dora is als echtgenote van Ferdinand vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Magnificat. Sinds zijn overlijden staat het bedrijf onder haar leiding. In vertrouwen, dankbaar voor zijn erfgoed en met het enthousiasme van de zorgadviseurs wordt het werk voortgezet. Zij faciliteert het team zodat Ferdinands visie verder wordt uitgedragen; eigenzinnige adviezen en inzichten delen, zodat de zorg voor mensen centraal blijft staan en mensen tot hun doel komen.


Anko Amelink

Zorgadviseur - Management Consultant

Als groepsleider, teamleider en regiomanager ben ik altijd gericht geweest op efficiënt en gezamenlijk functioneren. Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking/handicap persoonlijke en goede zorg krijgen. Graag verbind ik daarvoor mensen met elkaar, haal ik de essentie uit problemen en luister ik voor een oplossing. Hoe complexer de materie hoe groter de uitdaging. Bij Magnificat komen zo al mijn kwaliteiten en ervaring effectief op één plek samen.


Harm de Kaste

Zorgadviseur – Management & Business Consultant

In zorg gaat het over mensen. Mede vanuit mijn financiële achtergrond geef ik daarom advies en training over indicaties en zorgplannen. Mijn drijfveer is dat mensen de zorg ontvangen die past en nodig is bij hun zorgbehoefte. Om dit te kunnen leveren zijn zorgverantwoording en passende indicaties, die dit financieren, nodig. Dat is soms een hele puzzel. Of het nu gaat om langdurige zorg, het sociaal domein, de jeugdzorg of de wijkverpleging, vanuit mijn expertise adviseer ik u graag


Mirjam Nauta

Zorgadviseur – Specialist Ouderengeneeskunde

Als arts heb ik mijn medisch inzicht ontwikkeld. Van daaruit ben ik altijd op zoek naar het leveren van kwalitatief goede zorg met oog de mens. Tevens houd ik van analytisch denken, kennis overdragen, problemen inzichtelijk maken en trainingen geven. Deze elementen zet ik binnen Magnificat met veel plezier in om advies en training over indicaties te geven en overstijgend mee te denken.


Job Nauta

Administratie – Financieel Controller

Vanuit mijn financiele achtergrond beheer ik sinds de start van Magnificat de administratie en management systemen. Verder ben ik als adviseur betrokken bij de besluitvorming van financiële vraagstukken en draag ik zorg voor de financiële verantwoordingen. Ik vind het een uitdaging om op een analytische en creatieve manier oplossing aan te dragen en de zorgadviseurs te ontzorgen in hun dagelijkse administratieve verplichtingen. Dit doe ik met plezier en op deze wijze lever ik mijn toegevoegde waarde aan Magnificat.