Wie we zijn

Magnificat bestaat uit een team van enthousiaste medewerkers die zich ieder met hun eigen kwaliteiten inzetten voor gemeenten en zorgaanbieders. Met onze verschillende achtergronden en expertises halen we het beste uit onszelf en elkaar. Met gemeenten en zorgaanbieders werken we aan het verbeteren van de zorg op allerlei terreinen, zodat cliënten, medewerkers en organisaties beter tot hun doel kunnen komen. Gezamenlijk, omdat het hart voor zorg en mensen ons bindt. 


Ferdinand Nauta

Oprichter – (voormalig) Algemeen Directeur

Ferdinand was een man met hart voor zorg en mensen. Na het oprichten en leiden van een gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten, is hij in alle lagen van de zorg werkzaam geweest. Tevens heeft hij als gediplomeerd RIO/CIZ indicatiesteller gewerkt. In 2007 maakte Ferdinand met zijn vrouw Dora de start met Magnificat. Met het delen van kennis wilde hij de zorg zowel transparant als beheersbaar maken voor instellingen. Zijn doel was dat de zorg voor mensen centraal bleef staan. Met Magnificat zocht hij gepassioneerd naar oplossingen, zo nodig buiten de standaard kaders. Vol levenslust heeft hij zijn adviezen en inzichten gedeeld en genoten van al de contacten.

Dora Nauta Edink

Algemeen Directeur

Dora is als echtgenote van Ferdinand vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Magnificat. Sinds zijn overlijden staat het bedrijf onder haar leiding. In vertrouwen, dankbaar voor zijn erfgoed en met het enthousiasme van de zorgadviseurs wordt het werk voortgezet. Zij faciliteert het team zodat Ferdinands visie verder wordt uitgedragen; eigenzinnige adviezen en inzichten delen, zodat de zorg voor mensen centraal blijft staan en mensen tot hun doel komen.


Anko Amelink

Zorgadviseur - Management Consultant

Als groepsleider, teamleider en regiomanager ben ik altijd gericht geweest op efficiënt en gezamenlijk functioneren. Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking/handicap persoonlijke en goede zorg krijgen. Graag verbind ik daarvoor mensen met elkaar, haal ik de essentie uit problemen en luister ik voor een oplossing. Hoe complexer de materie hoe groter de uitdaging. Bij Magnificat komen zo al mijn kwaliteiten en ervaring effectief op één plek samen.


Harm de Kaste

Zorgadviseur – Management & Business Consultant

Na mijn jarenlange ervaring als (vermogens)manager binnen de financiële dienstverlening en het vastgoed, heb ik de overstap gemaakt naar het management in de zorg. Met een team faciliteerde ik passende zorg en een (t)huis voor gedragsmoeilijke verstandelijk gehandicapte jongeren. Vanuit mijn gecombineerde achtergrond adviseer ik nu graag in passende financiële mogelijkheden & vastgoed om zorglevering en wonen mogelijk te maken. Bij Magnificat werkt het, omdat het over mensen gaat.


Mirjam Nauta

Zorgadviseur – Arts Specialist Ouderengeneeskunde i.o.

Als basisarts heb ik mijn medisch inzicht gefundeerd en ontwikkeld. Van daaruit ben ik altijd op zoek naar het leveren van kwalitatief goede zorg. Tevens houd ik van analytisch denken, kennis overdragen, problemen inzichtelijk maken en trainingen geven. Deze elementen zet ik binnen Magnificat met veel plezier in om het inzicht in de zorg op de werkvloer te helpen verdiepen en indicaties op orde te brengen.