Training

Trainingen van Magnificat zijn gericht op het herkennen en verwoorden van zorgzwaarte en het juist verwoorden in een cliëntplan /zorgleefplan. Op deze manier kunnen indicaties beter op orde worden gehouden. Medewerkers worden toegerust om efficiënter, inhoudelijker en doelgerichter in de dagelijkse praktijk indicaties op orde te houden.

  • Training van indicatiestellers gemeenten
  • Training van medewerkers keukentafelgesprek
  • Training van wijkverpleegkundigen
  • Training van behandelaren
  • Training van cliënt-adviseurs intramuraal
  • Training van teamleiders, zorgkundigen en zorgteams
  • Training van thuiszorgmedewerkers

Magnificat verzorgt op maat gemaakte trainingen voor alle niveaus in de organisatie. Deze trainingen zijn bedoeld om individuele indicaties blijvend passend te houden, ook al verandert de zorg. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om het aanvragen van (her)indicaties te optimaliseren worden aangereikt.

We zoomen in op de huidige mogelijkheden en op de nieuwste ontwikkeling met betrekking tot indicaties. De trainingen zijn gericht op het beter leren formuleren van efficiënte argumentatie en omvatten mede bijbehorende schrijfvaardigheden.

Tevens werken we met specifieke interviewtechnieken om de signalen van de werkvloer/thuissituatie om te zetten in een adequate passende indicatie. Het denken over de inhoud van de zorg en het verhelderen van de zorgbehoefte staat daarbij centraal.

Daarnaast trainen we zorgteams in hun signaleringsfunctie. Ook behandelaren worden getraind in kennis en verwoording. Specifiek wordt ingezoomd op praktische observatie en rapportage waarna medewerkers direct met het geleerde aan de slag kunnen. Praktisch en direct toepasbaar!