Wat we doen

Magnificat is een organisatie- en adviesbureau dat met enthousiasme de laatste ontwikkelingen in de zorg volgt. Wij adviseren vanuit onze brede ervaring zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van zorg. Gespecialiseerd in de huidige wet- en regelgeving brengen wij de mogelijkheden in kaart en maken we de dagelijkse zorg inhoudelijk inzichtelijk en hanteerbaar.


Training

Trainingen van Magnificat zijn gericht op het herkennen en verwoorden van zorgzwaarte en het juist verwoorden in een cliëntplan. Op deze manier kunnen indicaties beter op orde worden gehouden. Medewerkers worden toegerust om efficiënter, inhoudelijker en doelgerichter in de dagelijkse praktijk indicaties op orde te houden.

Lees meer


Advies

Magnificat adviseert zorgaanbieders en gemeenten in het op orde brengen van indicaties door middel van screening van de individuele indicaties. Tevens adviseren wij bij indicatieprocessen van de organisatie, zodat de indicaties blijvend op orde kunnen worden gehouden. Daarnaast geven wij advies aan organisaties om de bedrijfsvoering in de breedste zin aan te laten sluiten op de indicaties.

Lees meer