Dagschema

Overzicht houden over zorguren is niet gemakkelijk. Zeker niet in relatie tot de afgegeven indicaties. Met deze webapplicatie kunt u zelf eenvoudig de regie voeren over de inzet op de werkvloer. De financiën en de inzet van zorg worden overzichtelijk aan elkaar gekoppeld. Met een simpele klik op de knop kunt u dagelijks online sturen op de zorguren. Dagschema maakt de zorg beheersbaar.

  • Dagschema.info – Online webapplicatie om te sturen op zorguren

Dagschema is ontwikkeld vanuit de praktijk. Door de financiën te koppelen aan de zorguren, wordt overzicht gecreëerd voor alle medewerkers. De zorg wordt op individueel- en groepsniveau direct inzichtelijk. Door de koppeling aan de indicaties van een afdeling wordt de teaminzet zichtbaar. Tevens kunt u als manager in Dagschema benodigde variabelen invoeren. Het wordt voor u mogelijk om direct te sturen op de zorguren. Hierbij wordt uitgegaan van de actuele indicaties. Een zorgteam kan dan financieel verantwoord worden ingezet.

De zorg wordt uitgesplitst in verzorging, verpleging en begeleiding, waardoor ook de zwaarte van de zorg individueel kan worden gemeten. Dagschema functioneert zodoende tevens als signaal voor een mogelijke herindicatie. U kunt met Dagschema de zorg ook kwantitatief verantwoorden. In de communicatie naar de klant en/of zorgkantoor, zorgverzekeraar heeft u dan  een duidelijk overzicht in handen. Dagschema is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en makkelijk uitprintbaar.

Vraag om een vrijblijvende gratis demonstratie!