Upcodingscan

Upcodingscan .

Upcoding? Wat is het probleem?

Upcoding als vorm van 'zorgfraude'?

Upcoding is het aanvragen van te zware indicaties zonder bijbehorende zorgbehoefte. Hierdoor zouden zorgaanbieders onterecht AWBZ geld ontvangen en is er risico op financiële korting. Het is echter de vraag of er daadwerkelijk sprake is van upcoding, of dat het probleem zit in de onderliggende zorgverantwoording.

Upcoding? Daar doen wij niet aan (mee)!

Duidelijkheid door middel van een professionele scan

Onze Upcodingscan maakt voor u direct inzichtelijk of er een financieel neerwaarts risico zit in uw zorgverantwoording. Aan de hand van de zorgbehoefte controleren we samen met u de zwaarte van de indicatie. Tevens controleren we of uw zorgleefplan inderdaad indicatie-proof is. Aan de hand van de resultaten berekenen we het financiële risico. Op deze manier krijgt u snel inzicht in het verantwoordingsrisico binnen uw organisatie.

Upcoding? Snel aangepakt!

De Upcodingscan

De Upcodingscan is een steekproef op uw locaties. Hierbij staat de zorgbehoefte per cliënt centraal. De zorgbehoefte wordt in kaart gebracht middels een interview met de zorgkundige. Tijdens dit interview wordt grondig doorgevraagd. Onze ervaring is dat alleen op deze manier de geobjectiveerde zorgbehoefte boven tafel komt. Vervolgens worden direct de indicatie en het zorgleefplan (ZLP) gecontroleerd op de zorgzwaarte. Op deze manier breng wij uw risico snel in kaart.

Interesse in de Upcodingscan? Vraag gerust vrijblijvend informatie