Thuiszorg

Magnificat is niet alleen gespecialiseerd in intramurale zorg maar heeft ook expertise in het adviseren van thuiszorgteams.

Wij verzorgen

  • Trainingen gericht op het verdiepen van de zorgbehoeften
  • Screening van indicaties gericht op passende financiering
  • Advisering gericht op de teamopbouw

Tevens verdiepen we inhoudelijk individuele zorgbehoeften op casusniveau.

Dit alles om ook in de thuiszorg de financiële stroom zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de te leveren zorg en de medewerkers zo effecient mogelijk toe te rusten in de signalering van zorgzwaarte.  

Vraag gerust vrijblijvend informatie!